Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Βιογραφικό

Βιογραφικό

Γνωρίστε τον Ψυχολόγο Μάριο Παγκράτη

Σχετικά

Ο Μάριος Παγκράτης σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Σπουδών του Παλέρμο Ιταλίας (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ 25 1-74/2008). Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτώντας την ειδίκευση (MSc) στον Έλεγχο του στρες και την προαγωγή υγείας. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, παρακολούθησε το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση που διεξήγαγε το ΕΠΙΨΥ σε συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από την Ελληνική Εταιρία για τη Γνωστική και Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, λαμβάνοντας σχετική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γνωστικών και Συμπεριφορικών Θεραπειών (EABCT). Ακολουθώντας το μοντέλο της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, εκπαιδεύτηκε στο συντονισμό του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι και Πράττω». Θεωρώντας ότι τα ψυχομετρικά εργαλεία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την κλινική πράξη, έλαβε πιστοποίηση στη χορήγηση, βαθμολόγηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του τεστ προσωπικότητας MMPI-2.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας για τη Γνωστική και Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και του Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας.

Εμπειρία

Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκινά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, υπηρετώντας στο Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής του Πολεμικού Ναυτικού. Εργάστηκε εθελοντικά στην ΕΨΥΠΕ και στο Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ», συμμετέχοντας παράλληλα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δομής. Απασχολήθηκε εθελοντικά στο Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κέρκυρας (Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και Κοι.Σ.Π.Ε. «Νέοι Ορίζοντες»).

Έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση ενηλίκων σε διάφορες δομές της Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ/ΚΕΚ/ΙΕΠ). Παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Εκπαίδευση ενηλίκων του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας στη συνέχεια την πιστοποίηση Εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ (αρ. μητρώου ΕΒ33923).

Έχει αναλάβει να οργανώσει και να συντονίσει σχολές γονέων στην Κέρκυρα, στα πλαίσια του προγράμματος «Σκέφτομαι και Πράττω». Επιπρόσθετα είναι σύμβουλος της HELLAS EAP, εταιρίας που προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού. Στα πλαίσια της ενασχόλησής του με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, έχει υπάρξει εισηγητής σε σεμινάρια προσωπικού με θέμα την Ηγεσία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ενσυναίσθηση και Δεξιότητες επικοινωνίας.

Συνέδρια - Ημερίδες

Θεωρεί ότι η συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη είναι απαραίτητα συστατικά του επαγγελματία και για το λόγο αυτό συμμετέχει είτε ως εισηγητής, είτε ως σύνεδρος, ανελλιπώς σε ημερίδες, συνέδρια και εργαστήρια.

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 11-13 Οκτωβρίου 2019
 • 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Βερολίνο 17–20 Ιουλίου 2019
 • Ημερίδα Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας, Κέρκυρα 5 Μαρτίου 2018
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα 10-12 Νοεμβρίου 2017
 • Επιστημονική Ημερίδα ΓΣΘ: Εκπαίδευση και Εφαρμογή στην Πράξη-ΙΙ, Θεσσαλονίκη 30 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ημερίδα Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας, Κέρκυρα 4 Φεβρουαρίου 2017
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Αθήνα 28-30 Νοεμβρίου 2014
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας Κύπρου, Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013
 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη 15-19 Μαΐου 2013
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολών Γονέων», Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2012
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη 20-22 Ιανουαρίου 2012
 • 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Θεσσαλονίκη 1-3 Απριλίου 2011
 • Ημερίδα Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας με θέμα: «Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός Πρωτοβάθμιου Δικτύου;», Κέρκυρα 30 Μαΐου 2009
 • 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Αθήνα 18-20 Δεκεμβρίου 2008
 • 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Συναισθηματικές διαταραχές», Κέρκυρα 3-5 Οκτωβρίου 2008

Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, αλλά και τις Σχολές Γονέων:

 • Παγκράτης Μ., Νισυραίου Α. (2019). Το γονεϊκό στυλ ανατροφής και ψυχαναγκαστικές πεποιθήσεις ως παράγοντες προβλεψιμότητας της Ψυχαναγκαστικής Καταναγκαστικής συμπτωματολογίας. Βιβλίο περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 77, Θεσσαλονίκη 11-13 Οκτωβρίου 2019
 • Κωνσταντινίδης Λ., Μανουλάκας Β., Παγκράτης Μ. (2019). Σωκρατικός διάλογος και κατανόηση: «Τι έχω, τι θέλω να πετύχω και τι χρειάζεται να κάνω». Mini in-congress workshop. Βιβλίο περιλήψεων 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 74, Θεσσαλονίκη 11-13 Οκτωβρίου 2019
 • Παγκράτης Μ. (2018). Από το φόβο στις Φοβίες: όταν το συναίσθημα γίνεται εμπόδιο. Ημερίδα Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας. Κέρκυρα 5 Μαρτίου 2018
 • Μανουλάκας Β., Βασιλειάδου Σ., Παγκράτης Μ., Σίμος Γ. (2017). Γονεϊκή αδιαφορία και κακοποίηση και η σχέση τους με δυσλειτουργικά σχήματα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα 10-12 Νοεμβρίου 2017
 • Παγκράτης Μ., Νεστορής Χρ. (2017). Οι παράμετροι της αυτό-εκπαίδευσης και του αναστοχασμού στην εκπαίδευση στη ΓΣΘ. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα 10-12 Νοεμβρίου 2017
 • Παγκράτης Μ., Νεστορής Χρ. (2017). Ο αναστοχασμός και η αυτό-εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας ΓΣΘ: Εκπαίδευση και Εφαρμογή στην Πράξη-ΙΙ σελ. 5, Θεσσαλονίκη 30 Σεπτεμβρίου 2017
 • Παγκράτης Μ. (2017). Άγχος: φίλος ή εχθρός; Ημερίδα Σωματείου Ψυχολόγων Κέρκυρας. Κέρκυρα 4 Φεβρουαρίου 2017
 • Παγκράτης Μ., Γκόγκα Γ., Σίμος Γ., Κωνσταντινίδης Λ. (2014). Μελέτη περίπτωσης Διαταραχής Ιδεοληπτικής Ζηλοτυπίας. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 74, Αθήνα 28-30 Νοεμβρίου 2014
 • Παγκράτης Μ., Αθανάσης Π., Νεστορής Χρ. (2014). Ο αναστοχασμός και η αυτό-εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Βιβλίο περιλήψεων 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 33, Αθήνα 28-30 Νοεμβρίου 2014
 • Παγκράτης Μ., Γκόγκα Γ., Σίμος Γ., Κωνσταντινίδης Λ. (2013). Οι απόψεις των γονέων για τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων. Πρόγραμμα 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογίας Κύπρου σελ. 14, Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013
 • Παγκράτης Μ., Γκόγκα Γ., Κωνσταντινίδης Λ. (2013). Οι απόψεις των γονέων για τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων. Πρόγραμμα 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας σελ. 13, Αλεξανδρούπολη 15-19 Μαΐου 2013
 • Παγκράτης Μ., Γκόγκα Γ., Κωνσταντινίδης Λ. (2012). Οι απόψεις των γονέων για το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι και Πράττω». Πρόγραμμα 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Σχολών Γονέων» σελ. 21, Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2012
 • Παγκράτης Μ., Γκόγκα Γ., Κωνσταντινίδης Λ. (2012). Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων: Ανασκόπηση των ποιοτικών ερευνών. Πρόγραμμα 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Σχολών Γονέων» σελ. 14, Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2012
 • Christakis I., Pagkratis MT., Varvogli L., Darviri C., Chroussos G. (2012). Measuring the stress of the surgeons in training and use of a novel interventional program to combat it. Βιβλίο περιλήψεων 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery σελ. 64, Βρυξέλλες 20-23 Ιουνίου 2012
 • Christakis I., Pagkratis MT., Varvogli L., Darviri C., Chroussos G. (2012). Measuring the stress of the surgeons in training and use of a novel interventional program to combat it. Journal of the Korean Surgical Society 82 (5): 312-316
 • Παγκράτης Μ., Νεστορής Χρ. (2012). Ο αναστοχασμός και η αυτό-εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Βιβλίο περιλήψεων 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 14, Θεσσαλονίκη 20-22 Ιανουαρίου 2012
 • Κωνσταντινίδης Λ., Σαββίδου Κ., Μανώλα Α., Παγκράτης Μ., Μπατσίλα Γ., Γκόγκα Γ. (2012). Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που διακόπτουν πρόωρα τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Βιβλίο περιλήψεων 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών σελ. 113, Θεσσαλονίκη 20-22 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάρια - Εργαστήρια

 • Εκπαίδευση στη χορήγηση και στην ερμηνεία του Πολυδιάστατου Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας της Μινεσότα-2 (MMPI-2). ISON Psychometrica. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, Αθήνα
 • Εφαρμοσμένο εργαστήριο του Dr. Adam Radomsky με θέμα την αντιμετώπιση της νοητικής μόλυνσης στην Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 9ο Παγκόσμιο συνέδριο συμπεριφορικών και γνωστικών θεραπειών. Ιούλιος 2019, Βερολίνο
 • Εφαρμοσμένο εργαστήριο του Dr. Alp Karaosmanoglu με θέμα τη θεραπεία σχημάτων στις Διαταραχές άγχους.  Ελληνική Εταιρία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Φεβρουάριος 2017, Θεσσαλονίκη
 • Εφαρμοσμένο εργαστήριο του Dr. Stefan Hofmann με θέμα τη θεραπεία της Κοινωνικής φοβίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Ιανουάριος 2012, Θεσσαλονίκη
 • Εφαρμοσμένο εργαστήριο του Dr. Francesc Colom με θέμα την ψυχοεκπαίδευση στη Διπολική διαταραχή. Διεθνής Εταιρία Νευροβιολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας. Απρίλιος 2011, Θεσσαλονίκη
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ψυχολογική θεραπεία για τη Διαταραχή πανικού και αγοραφοβία. Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος. Μάιος 2010, Αθήνα
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ψυχολογική θεραπεία για την Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος. Απρίλιος 2010, Αθήνα

 

Η προσέγγιση

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθεί είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Πρόκειται για παρέμβαση ευρέως τεκμηριωμένη για πλήθος ψυχολογικών δυσκολιών όπως κατάθλιψη, άγχος, προβλήματα σχέσεων κ.ά. Η ΓΣΘ είναι μία βραχεία μέθοδος ψυχοθεραπείας που εστιάζοντας στις τρέχουσες δυσκολίες, έχει ως σκοπό να καταστήσει το άτομο θεραπευτή του εαυτού του.

people-icon

Υπηρεσίες

Βρείτε λύσεις στα προβλήματα που σας απασχολούν
psyxotherapia-icon

Ψυχοθεραπεία

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι μία βραχύχρονη, τεκμηριωμένη μορφή ψυχοθεραπείας, που εστιάζοντας στις δυσκολίες του ατόμου προσφέρει στο θεραπευόμενο δεξιότητες ώστε να γίνει ο ίδιος ο θεραπευτής του εαυτού του.

Δείτε περισσότερα
VR marios pagkratis

Ψυχοθεραπεία VR

Η ψυχοθεραπεία μέσω εικονικής πραγματικότητας επιτρέπει τη σταδιακή έκθεση του θεραπευόμενου στα φοβικά ερεθίσματα, σε πλήθος καταστάσεων όπως: κλειστούς χώρους, αεροπλάνα, κοινωνικές συναθροίσεις, ύψη, ζώα, νοσοκομεία κ.ά.

Δείτε περισσότερα
diaxeirisi-stress-icon

Διαχείριση στρες

Τα προγράμματα διαχείρισης του στρες προσφέρουν τεχνικές, που επιτρέπουν στο άτομο να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής του, μετριάζοντας συμπτώματα όπως νευρικότητα, προβλήματα ύπνου και ελέγχου της διατροφής, μυϊκούς πόνους, κεφαλαλγίες.

Δείτε περισσότερα
sxoles-icon

Σχολές γονέων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι και Πράττω» εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των γονέων, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο γονεϊκό τους ρόλο και να προσφέρουν στα παιδιά τις κατάλληλες συνθήκες για την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Δείτε περισσότερα
seminaria-icon

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εισηγήσεις με ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, με στόχο την παροχή πληροφοριών, την πρόληψη και την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης των δυσκολιών που ο καθένας βιώνει.

Δείτε περισσότερα
psychometric tests MARIOS PAGKRATIS

Ψυχομετρικά τεστ

Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο, επιστημονικά τεκμηριωμένο, εργαλείο για την αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας στους ενήλικες.

Δείτε περισσότερα