Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Ψυχοθεραπεία Online

Ψυχοθεραπεία Online

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία μέσω βιντεοκλήσης περιλαμβάνει την έκθεση του θεραπευόμενου στο ίδιο υλικό με την παραδοσιακή θεραπεία (δια ζώσης) με τη διαφορά ότι η επαφή με το θεραπευτή γίνεται μέσω υπολογιστή με λογισμικό Skype, όπου επιτρέπει την οπτικοακουστική επαφή.

 • από οποιοδήποτε μέρος
 • πιο ευέλικτα ωράρια
 • εξίσου αποτελεσματική θεραπεία

Πλεονεκτήματα ψυχοθεραπείας μέσω Skype

 • Η συνεδρία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος, δίνοντας πρόσβαση στη θεραπεία σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης, σε άτομα που ταξιδεύουν συχνά ή αλλάζουν τόπο διαμονής, αλλά και σε εκείνους που δεν έχουν στην περιοχή τους κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία
 • Η ψυχοθεραπεία online συνεισφέρει στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου αφού εξοικονομείται χρόνος, προσφέροντας παράλληλα περισσότερο ευέλικτα ωράρια
 • Η ασφάλεια και ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο, αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για ορισμένους να ξεκινήσουν τη θεραπεία αφού το κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες και τους ψυχολόγους μπορεί να τους αποτρέψει από το να αναζητήσουν βοήθεια

Αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπείας online

 • Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της θεραπείας δια ζώσης με αυτής μέσω βιντεοκλήσεων για διαταραχές όπως κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κ.ά. έδειξε ότι οι δύο προσεγγίσεις είχαν ανάλογα αποτελέσματα, τα οποία διατηρούνταν 6 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας, ενώ οι θεραπευόμενοι δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη διαδικασία (Stubbins και συν., 2013)
 • Ειδικότερα για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή φάνηκε ότι με την ψυχοθεραπεία μέσω βιντεοκλήσεων να υπήρξε ανάλογη μείωση των συμπτωμάτων με αυτήν της κλασικής θεραπείας (Vogel και συν., 2012)
 • Άτομα με κατάθλιψη που συμμετείχαν σε συνεδρίες μέσω βιντεοκλήσεων βοηθήθηκαν περισσότερο από τα άτομα που λάμβαναν τη συνηθισμένη φροντίδα (πχ. από το γενικό ιατρό), ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε επανέλεγχο 8 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας (Kessler και συν., 2009)
 • Όσον αφορά τη διαταραχή πανικού με αγοραφοβία, η θεραπεία μέσω βιντεοκλήσεων βοήθησε το 81% των ατόμων που συμμετείχαν αφού δεν είχαν συμπτώματα πανικού μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ 6 μήνες μετά το ποσοστό ανέβηκε στο 91% (Bouchard και συν., 2004)
 • Η παρέμβαση μέσω βιντεοκλήσης ήταν ανάλογα αποτελεσματική με αυτή στο γραφείο και στη διαταραχή μετατραυματικού στρες (Germain και συν. 2009), ενώ ακόμη μία φορά τα αποτελέσματά της διαρκούν στο χρόνο (Marchand και συν., 2011)

Συμπερασματικά, η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία μέσω Skype είναι εξίσου αποτελεσματική με αυτήν που πραγματοποιείται στο χώρο του θεραπευτή. Θα λέγαμε ότι δεν αποτελεί νέο είδος θεραπείας, αλλά ένα διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία.

Για την ψυχοθεραπεία online χρειάζονται:

 • Υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο που να υποστηρίζουν βιντεοκλήσεις
 • Ένα ήσυχο μέρος, κατάλληλο για τη συνεδρία
 • Πρόσβαση σε εκτυπωτή (δεν είναι απαραίτητος)

Η διαδικασία για την έναρξη της θεραπείας είναι η εξής:

01

Επικοινωνείτε με το θεραπευτή περιγράφοντας συνοπτικά τη δυσκολία σας

02

Ορίζετε από κοινού το ραντεβού και το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε για τις συνεδρίες

03

Την ημέρα του ραντεβού σάς καλεί ο θεραπευτής την προκαθορισμένη ώρα

Η συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά και πληρώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το ραντεβού

Στείλτε μας μήνυμα

Τύπος Ραντεβού