Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Συχνές Ερωτήσεις στον ψυχολόγο

Συχνές Ερωτήσεις στον ψυχολόγο

Ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε σε έναν ψυχολόγο

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;

Ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των ψυχολογικών δυσκολιών μέσω της εφαρμογής μεθόδων που προέρχονται από την επιστήμη της ψυχολογίας, με στόχο την παροχή βοήθειας στο άτομο ώστε να μεταβάλλει συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του στην κατεύθυνση που επιθυμεί ο θεραπευόμενος. Βασίζεται και ενισχύεται από τη θεραπευτική συμμαχία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης και το συνεργατικό καθορισμό των στόχων της θεραπευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκειά της το άτομο διδάσκεται στρατηγικές και μαθαίνει να έχει στη διάθεσή του «εργαλεία», ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά του με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργώντας αποδοτικότερα στην καθημερινότητά του.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η ψυχοθεραπεία έχει ως σκοπό:

 • Την ανακούφιση των συμπτωμάτων
 • Τη μείωση της εμφάνισης-έντασης μελλοντικών συμπτωμάτων
 • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου
 • Την προαγωγή της προσαρμοστικής λειτουργίας του ατόμου στην εργασία, στο σχολείο και στις ανθρώπινες σχέσεις του,
 • άλλα οφέλη που καθορίζονται από τη συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου
Ποια η διαφορά ψυχανάλυσης και ψυχοθεραπείας;

Η ταύτιση του όρου ψυχοθεραπεία με αυτόν της ψυχανάλυσης, είναι μία συνήθης σύγχυση στην καθημερινότητα. Η ψυχανάλυση αποτελεί μία συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας. Δημιουργήθηκε από το Sigmund Freud στις αρχές του 20ού αιώνα και στην κλασσική της μορφή περιλαμβάνει 4-5 συναντήσεις εβδομαδιαίως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των χρόνων άλλοι ψυχαναλυτές εξέλιξαν τη θεραπεία αυτή σε πιο βραχείες μορφές.

Συνεπώς ο όρος ψυχοθεραπεία είναι ευρύτερος από αυτόν της ψυχανάλυσης, αφού αναφέρεται σε διάφορες μεθόδους παρέμβασης που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου. Με βάση τα τωρινά δεδομένα υπάρχουν εκατοντάδες μορφές ψυχοθεραπείας. Καθεμία βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και χρησιμοποιεί ανάλογη μεθοδολογία και τεχνικές.

Είναι αποτελεσματική η ψυχοθεραπεία;

Στην επιστημονική κοινότητα τα οφέλη της ψυχοθεραπείας είναι κοινώς αποδεκτά και φαίνεται να υπάρχουν ανεξάρτητα από το είδος του προβλήματος, αφού κυρίως εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του ατόμου, από το θεραπευτή και από παράγοντες που σχετίζονται με το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία. Τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας είναι ανάλογα αν όχι καλύτερα από αυτά της φαρμακοθεραπείας, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι διαρκούν περισσότερο στο χρόνο και δεν απαιτούν συμπληρωματικούς κύκλους θεραπείας. Για παράδειγμα, κατά την αντιμετώπιση της κατάθλιψης ή των αγχωδών διαταραχών οι θεραπευόμενοι αποκτούν δεξιότητες που χρησιμοποιούν και μετά το τέλος της θεραπείας, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να βελτιώνονται και αφού ολοκληρωθεί. Μετά από ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θεραπείας επιστρέφουν σε επίπεδο λειτουργικότητας ανάλογο με αυτό των ατόμων που δεν είχαν παρόμοια προβλήματα.

Η μορφή ψυχοθεραπείας με την ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της είναι η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Πρόκειται για βραχεία μορφή ψυχοθεραπείας, εστιάζοντας στο πώς το άτομο σκέφτεταισυμπεριφέρεται και επικοινωνεί σήμερα κι όχι πώς τα έκανε κατά την παιδική του ηλικία. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών απέδειξαν ότι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη φαρμακοθεραπεία για την κατάθλιψη, τις <uδιαταραχές άγχους, τις εμμονές και τους φόβους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία.

Είναι απαραίτητα τα φάρμακα;

Ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρικά κύτταρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε ένα είδος περίπλοκου δικτύου. Η επιστημονική κοινότητα μελετώντας το δίκτυο αυτό έχει καταφέρει να δημιουργήσει φάρμακα που βοηθούν στη αντιμετώπιση των ψυχιατρικών προβλημάτων. Αρμόδιος για τη χορήγηση των σκευασμάτων είναι ο ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητη ή χρήσιμη τη χορήγησή τους, θα παραπέμψει το άτομο σε ψυχίατρο για την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Εν κατακλείδι, τα φάρμακα αποτελούν ακόμη ένα εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι επαγγελματίες για να βοηθήσουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η χρησιμότητα τους έχει αποδειχθεί, αλλά η λήψη τους δεν είναι πάντα ωφέλιμη ή απαραίτητη στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση μιας διαταραχής ή μιας συναισθηματικής δυσκολίας που βιώνει το άτομο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη, άλλες όπου θα ήταν ωφέλιμο να αποφεύγεται, ενώ υπάρχουν καταστάσεις όπου ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το πρόβλημά μου οφείλεται σε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πώς γίνεται να το λύσω με τη «συζήτηση»;

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπτωματολογία γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του θεραπευόμενου. Οι μεταβολές αυτές πραγματοποιούνται είτε αναστρέφοντας τις αλλαγές που έχει προκαλέσει η διαταραχή, είτε δημιουργώντας νέες συνθήκες οι οποίες «καταργούν» τις αλλαγές που έχει επιφέρει η διαταραχή. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς η ψυχοθεραπεία αλλάζει τον εγκέφαλο.

Πρέπει να κάνω χρόνια ψυχοθεραπεία για να λύσω τα προβλήματά μου;

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία είναι σύντομης μορφής ψυχοθεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταυτίζεται με το πρότυπο της μακρόχρονης και κοστοβόρου παρέμβασης που διαρκεί χρόνια.Υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν ότι οι μισοί θεραπευόμενοι βελτιώθηκαν μετά από μόλις 8 συνεδρίες, ενώ το 75% βελτιώθηκε μετά από 6 μήνες θεραπείας. Ωστόσο, η ακριβής διάρκειά της είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων αν δεν συνυπολογιστεί το είδος του προβλήματος, η έκταση, η χρονιότητά του, αλλά και ο ίδιος ο θεραπευόμενος αφού ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί το δικό του ρυθμό στη θεραπεία.

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία και κάθε πότε γίνεται;

Οι συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και η συνήθης συχνότητά τους είναι μία φορά την εβδομάδα.​

Πώς ξεκινά και πώς συνεχίζεται η θεραπεία;

Κατά την επίσκεψή σας στον ψυχολόγο θα χρειαστεί ένα διάστημα για τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους. Αυτό συμβαίνει στις πρώτες συνεδρίες, όπου ο ψυχολόγος στην προσπάθειά του να αντιληφθεί το πρόβλημα, τους μηχανισμούς που το δημιούργησαν και αυτούς που το συντηρούν θα συλλέξει πληροφορίες μέσω ερωτήσεων και ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, μαζί με το θεραπευόμενο θα δημιουργηθεί το πλάνο της αντιμετώπισης και θα ξεκινήσει η θεραπεία για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ψυχολόγος, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής. Όλοι κάνουν ψυχοθεραπεία;
 • Ψυχολόγος:«Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» (νόμος 991/1979)Όσοι έχουν αποφοιτήσει από κάποιο αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα ψυχολογίας έχουν δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του ψυχολόγου, αφού λάβουν τη σχετική άδεια
 • Ψυχίατρος: είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής, ο οποίος έχει λάβει τον τίτλο της ψυχιατρικής ειδικότητας αφού ολοκληρώσει την ειδίκευσή του, λαμβάνοντας τη σχετική άδεια και έχει το δικαίωμα να συνταγογραφεί φάρμακα
 • Ψυχοθεραπευτής: στην Ελλάδα, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού, το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή δεν έχει κάποια επίσημη αναγνώριση, δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την ιδιότητα αυτή και να παρέχει κάποιας μορφής «άδειας ασκήσεως επαγγέλματος». Η συστηματική χρήση μιας μεθόδου ψυχοθεραπείας από τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο προϋποθέτει την εκπαίδευση του επαγγελματία στη θεωρία και στην εφαρμογή της. Η μετεκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται μετά το πέρας των βασικών σπουδών σε φορέα που παρέχει τη σχετική εκπαίδευση

Όταν επισκέπτεστε κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας έχετε δικαίωμα:

 • Nα ρωτήσετε εάν είναι κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος που δηλώνει
 • Nα λάβετε πληροφορίες για το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που χρησιμοποιεί
 • Nα ενημερωθείτε για την εκπαίδευση που έχει λάβει στην ψυχοθεραπεία και το φορέα που την παρείχε

Πρόκειται για εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσετε τη συνεργασία μαζί του.

Τι ισχύει με το απόρρητο των συνεδριών;

Ο ψυχολόγος «πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του» (νόμος 991/1979). Συνεπώς, δεν παρέχει σε τρίτους καμία πληροφορία χωρίς τη ρητή έγκριση του θεραπευόμενου. Το απόρρητο αίρεται σε περιπτώσεις όπου ο θεραπευόμενος απειλεί να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον.

Θέλω να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία αλλά διστάζω...
 • Ξεκινώντας τη θεραπεία δε δεσμεύεστε για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών: υπάρχουν άνθρωποι που με λίγες συνεδρίες βοηθήθηκαν και επέλεξαν να συνεχίσουν μόνοι τους την προσπάθεια
 • Δείτε την ψυχοθεραπεία σαν ένα πείραμα: δε γνωρίζετε εκ των προτέρων εάν θα βοηθηθείτε από τη διαδικασία, ωστόσο χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει λύσεις. Δείτε το σα μία προσπάθεια για την οποία δε γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δε θα σας προσφέρει κάτι
 • Δεν έχετε κάτι να χάσετε: εάν δε βρείτε βοήθεια μπορείτε να σταματήσετε, αλλά ίσως αξίζει να δοκιμάσετε κάτι που θα σας ανακουφίσει από τα προβλήματά σας
 • Είναι φυσιολογικό να έχετε προβληματισμούς: ίσως ανησυχείτε για το αν θα σας βοηθήσει η θεραπεία ή σκέφτεστε ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημά σας. Μπορεί να μην ισχύει αυτή η πρόβλεψή σας και όπως προαναφέρθηκε, δεν έχετε κάτι να χάσετε εάν δοκιμάσετε
 • Σκέφτεστε το κόστος: σκοπός του γνωστικού συμπεριφορικού ψυχοθεραπευτή είναι να διαρκέσει όσο γίνεται λιγότερο η θεραπεία και να γίνετε ο θεραπευτής του εαυτού σας. Αναλογιστείτε εάν η ψυχοθεραπεία είναι μία επένδυση που αξίζει προκειμένου να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας
Για ποιο λόγο να προτιμήσω την Ψυχοθεραπεία;