Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Άρθρα Ψυχοθεραπεία και Φαρμακοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία και Φαρμακοθεραπεία

Χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτά

Κοινοποίηση

Αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας

Η προσθήκη της ψυχοθεραπείας στη φαρμακοθεραπεία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα τη θεραπεία της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών, σε σύγκριση με άτομα που αντιμετωπίζουν τις διαταραχές μόνο με φαρμακοθεραπεία.

Στο συμπέρασμα αυτό οδήγησε η ανάλυση 52 μελετών (30 αφορούσαν γνωστικές-συμπεριφορικές ή μόνο συμπεριφορικές παρεμβάσεις) που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών. Όσον αφορά τη διάρκεια των καλύτερων αποτελεσμάτων της συνδυαστικής θεραπείας, φαίνεται να παραμένουν 1-2 χρόνια μετά το τέλος της.

Συνδυαστική παρέμβαση ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας

Οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση του συνδυασμού ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας και σε περιπτώσεις ατόμων με λιγότερο έντονα προβλήματα, παρότι μέχρι τώρα, ο συνδυασμός χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις με έντονη δυσλειτουργία. Θεωρούν ότι οι δύο μέθοδοι επιδρούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, συνεισφέροντας εξίσου στη βελτίωση του θεραπευόμενου.

πηγές: Cuijpers, P. και συν. (2014). Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry / εικόνα: minddisorders.com