Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Άρθρα Κρίσεις πανικού και ψυχοθεραπεία

Κρίσεις πανικού και ψυχοθεραπεία

Κοινοποίηση

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία στη Διαταραχή πανικού

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 201 άτομα με διαταραχή πανικού (με ή χωρίς αγοραφοβία), σύγκρινε την αποτελεσματικότητα τριών μορφών ψυχοθεραπείας: της Γνωστικής Συμπεριφορικής, της Εφαρμοσμένης Χαλάρωσης και της Βραχείας Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας.

Η παρέμβαση διήρκησε 12 εβδομάδες με συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θεραπευόμενοι είχαν βελτίωση ανεξάρτητα από το είδος ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, από τα τρία ήδη που εξετάστηκαν, η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και στις δύο διαφορετικές δομές που πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες, καθώς επίσης και τα μικρότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της θεραπείας.

πηγές: Milrod B και συν. (2016). Psychotherapies for panic disorder: a tale of two sites. J Clin Psychiatry