Επικοινωνήστε 26610 43285
Κλείστε Ραντεβού
Αρχική Άρθρα Αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπείας στην κατάθλιψη

Αποτελεσματικότητα ψυχοθεραπείας στην κατάθλιψη

Χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτά

Κοινοποίηση

Ψυχοθεραπεία ή Φαρμακοθεραπεία στην κατάθλιψη;

Ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας και της φαρμακοθεραπείας στη χρόνια και στην ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, αλλά και τη διάρκεια των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου. Συγκέντρωσαν 11 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήριά τους και αξιολόγησαν το μέγεθος του αποτελέσματος των αντικαταθλιπτικών συγκρίνοντάς το με εκείνο των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων, κατά το τέλος της θεραπείας αλλά και σε διάστημα 10-104 εβδομάδων μετά το τέλος της.

Από τη σύγκριση προέκυψε ότι οι ψυχοθεραπείες φαίνεται να αυξάνουν τα αποτελέσματά τους σε βάθος χρόνου, ακόμη δηλαδή και μετά το τέλος της παρέμβασης. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων μειωνόταν μετά το τέλος της θεραπείας, εάν τη συγκρίναμε, είτε με την ψυχοθεραπεία, είτε με το συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα αυτά χρειάζεται να συνεκτιμηθούν με άλλα ερευνητικά δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάποιος λαμβάνει αντικαταθλιπτικά, τόσο πιθανότερο είναι να εμφανίσει υποτροπή στην κατάθλιψή του. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ανοχή που αναπτύσσει ο οργανισμός στα φάρμακα ή στις συνέπειες της απόσυρσης από τα αντικαταθλιπτικά: έχει φανεί ότι ορισμένοι ασθενείς ίσως αναπτύσσουν ένα είδος «εξάρτησης» από τα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα, γεγονός που έρχεται ως πρόσθετο σε παρενέργειες όπως παχυσαρκία, ηπατοτοξικότητα και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μελέτη αποκαλύπτει σημαντικά δεδομένα, τα οποία παρότι χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση, υποστηρίζονται από προϋπάρχουσες μελέτες. Προτείνουν δε να ληφθούν υπόψη από τις αναθεωρημένες οδηγίες για την κατάθλιψη του Εθνικού Ινστιτούτου Αριστείας Υγείας και Φροντίδας (NICE).

πηγή: McPherson S, & Hengartner MP (2019). Long-term outcomes of trials in the National Institute for Health and Care Excellence depression guideline. BJPsych Open, 5(5)